poletje

Zakon o varstvu okolja - (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS, 67/02 – ZV-1 in 10/04-odl. US)
Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur. list RS 5/00)
Odlok o ravnanju z odpadki ( MUV št. 17/96 )
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regijo ( Ur.list št. 132/2004 )

Naslov podjetja

Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.
Meža 143,
2370 Dravograd
E-mail: komunala@jkp-dravograd.si

Telefonske številke

Direktor podjetja: +386 (0) 2 872 11 12
Vodja komunalne operative: +386 (0) 2 872 11 13
Tehnična sodelavka: +386 (0) 2 872 11 21
Tajništvo: +386 (0) 2 872 11 10
Računovodstvo: +386 (0) 2 872 11 14