poletje

Javljanje okvar

javljanje-okvar

Med 6h in 14h : 02 872 11 10
Izven del. časa: 041 600 735

AKCIJA ZBIRANJA TEKSTILA

OČISTIMO KOROŠKE OMARE

za namen zmanjševanja količine odpadkov in vzpodbujanja socialnega podjetništva na Koroškem

Oblačila, posteljnina, čevlji in drugi tekstilni izdelki, ki jih ne potrebujemo več in jih neprebrane odložimo v smetnjake, končajo na smetiščni deponiji. Ti odpadki predstavljajo veliko in nepotrebno okoljsko breme ter strošek. Med vsemi odpadki je v povprečju od 3 do 7 % tekstilnih odpadkov. Če pa isti odvečen tekstil oddate na organiziranih zbirnih točkah (npr. zabojnike namenjene tekstilu komunalnega podjetja JPG Dravograd ali akcijam zbiranja kot je "OČISTIMO KOROŠKE OMARE") s tem neposredno vplivate na zmanjševanje ekoloških bremen, saj ta ne konča na deponiji, hkrati pa se tekstilu povrne vrednost.

Zbrano blago gre najprej v obrat za sortiranje tekstila v Dravograd, kjer delajo 4 težje zaposljive osebe (mladi in starejše delavke). Obrat je začel delovati v okviru Zadruge Dobrote in projekta Tovarna dela tekstil podprtega s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, kjer se tekstilije najprej presortirajo glede na kvaliteto,nato pa se jih del zreže v industrijske krpe, del nameni prodaji v trgovini socialnega podjetništva v Ljubljani (Oblačilnica dela) in drugam po svetu, del se jih predela v tekstilne izdelke in izolacijo. Na tak način predelamo več kot 95 % zbranega materiala, ki tako ne konča kot okoljsko breme

Oblačila, posteljnino, brisače, čevlje in igrače lahko stalno oddajate na spodnjih točkah. Prosimo, če je lahko blago oprano in oddano v pvc vrečkah.

  • v tekstilnem centru zadruge Dobrote z.b.o., Meža 134, Dravograd, vsak delovnik med 8:00 in 14:00 uro (zraven trgovine TIGRA d.o.o. oz. bivše PETROLOVO SKLADIŠČE)
  • na Zbirnem centru za ločene odpadke v Otiškem vrhu

Naslov podjetja

Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.
Meža 143,
2370 Dravograd
E-mail: komunala@jkp-dravograd.si

Telefonske številke

Direktor podjetja: +386 (0) 2 872 11 12
Vodja komunalne operative: +386 (0) 2 872 11 13
Tehnična sodelavka: +386 (0) 2 872 11 21
Tajništvo: +386 (0) 2 872 11 10
Računovodstvo: +386 (0) 2 872 11 14