poletje

Javljanje okvar

javljanje-okvar

Med 6h in 14h : 02 872 11 10
Izven del. časa: 041 600 735

kalkulator

Za individualno odjemno mesto:

  • Vodarino obračunamo skladno z zapisom pod rubriko »stanje vodomera« (navezava),
  • Smetarino zaračunamo glede na število oseb v gospodinjstvu in po m2 za gospodarstvo.
  • Obveznosti iz naslova tarifnega sistema (števnino) zaračunamo na osnovi Odloka, in sicer na osnovi velikosti vgrajenega vodomera in ne glede na porabljeno količino vode.

V večstanovanjskem objektu:

  • Vodarino zaračunamo glede na stanje vodomera, in sicer se mesečna poraba deli s skupnim številom stanovalcev.Obremenitev posameznega gospodinjstva je odvisna od števila oseb v posameznem gospodinjstvu.
  • Strošek smetarine je odvisen od števila oseb v gospodinjstvu.
  • Obveznosti iz naslova tarifnega sistema (števnino) zaračunamo na osnovi Odloka), in sicer na osnovi velikosti vgrajenega vodomera.

Ostale zaračunane postavke
Vodno povračilo uporabnikom zaračunavamo skladno z Uredbo o vodnih povračilih (Ur. list RS št. 41/95), ki jo je izdala Vlada Republike Slovenije. Osnova za obračun je na vodomeru izkazana poraba vode.

Takso za obremenjevanje voda uporabnikom zaračunavamo skladno z Uredbo o taksi za obremenjevanje vode (Ur.list RS št. 41/95, 44/95 in 8/96) ki jo je izdala Vlada Republike Slovenije. Osnova za obračun je na vodomeru izkazana poraba vode.

Takso za obremenjevanje okolja strankam zaračunavamo na osnovi Uredbe o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur. list RS št. 70/ 2001), ki jo je izdala Vlada Republike Slovenije. Osnova za obračun je enaka kot pri zaračunani smetarini, višina pa je odvisna od količine odloženih odpadkov na odlagališču.

Višina DDV je določena s Pravilnikom o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost

Naslov podjetja

Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.
Meža 143,
2370 Dravograd
E-mail: komunala@jkp-dravograd.si

Telefonske številke

Direktor podjetja: +386 (0) 2 872 11 12
Vodja komunalne operative: +386 (0) 2 872 11 13
Tehnična sodelavka: +386 (0) 2 872 11 21
Tajništvo: +386 (0) 2 872 11 10
Računovodstvo: +386 (0) 2 872 11 14