poletje
Uprava Osebno ime Dogovorjena višina mesečnih prejemkov (bruto), podatki o pogodbi/aneksu Dogovorjena višina odpravnine Bonitete Skupna višina izplačanih prejemkov v letu (2017, bruto in neto)
Direktorica MARIJA SLAVIČ, Otiški vrh 133, 2373 Šentjanž pri Dravogradu 4.049,62 EUR bruto (od 8.4.2017 do 8.4.2022). Direktorica je upravičena do spremenljivega dela plače v višini največ 10 odstotkov njenih izplačanih osnovnih plač v poslovnem letu. Odpravnina v višini največ treh (3) mesečnih osnovnih bruto plač. / Bruto: 47.978,15; Neto: 28.100,72
          Skupna višina izplačanih prejemkov v letu (2018, bruto in neto)
Direktorica MARIJA SLAVIČ, Otiški vrh 133, 2373 Šentjanž pri Dravogradu 4.049,62 EUR bruto (od 8.4.2017 do 8.4.2022). Direktorica je upravičena do spremenljivega dela plače v višini največ 10 odstotkov njenih izplačanih osnovnih plač v poslovnem letu. Odpravnina v višini največ treh (3) mesečnih osnovnih bruto plač.    
Nadzorni svet Osebno ime Dogovorjena višina sejnine (bruto) na podlagi sklepa občinskega sveta Dogovorjena višina odpravnine Bonitete Skupna višina izplačanih prejemkov v pret. letu (2017, bruto in neto)
Predsednik od 01.12.2014 dalje (letna pogodba) Srečko Podojsteršek, Šentjanž pri Dravogradu 206,25 EUR bruto ni odpravnine   Bruto: 1.649,99; Neto 1.200,00
Član od 01.12.2014 dalje (letna pogodba) Boštjan Bijol, Trbonje 137,50 EUR bruto ni odpravnine   Bruto: 1.099,99; Neto: 800,00
Član od 01.12.2014 dalje (letna pogodba) Darko Ferk, Dravograd 137,50 EUR bruto ni odpravnine   Bruto: 962,49; Neto: 700,00
Član od 01.12.2014 dalje (letna pogodba) Jože Brezovnik, Dravograd 137,50 EUR bruto ni odpravnine   Bruto: 1.099,99; Neto: 800,00
Član od 01.12.2014 dalje (letna pogodba) Ivan Kotnik, Dravograd 137,50 EUR bruto ni odpravnine   Bruto: 962,49; Neto: 700,00
Član od 01.12.2014 dalje (letna pogodba) Dušan Ferenčak, Dravograd 137,50 EUR bruto ni odpravnine   Bruto: 1.099,99; Neto: 800,00
          Skupna višina izplačanih prejemkov v letu (2018, bruto in neto)
Predsednik od 01.12.2014 dalje (letna pogodba) Srečko Podojsteršek, Šentjanž pri Dravogradu 206,25 EUR bruto ni odpravnine   Bruto: Neto
Član od 01.12.2014 dalje (letna pogodba) Boštjan Bijol, Trbonje 137,50 EUR bruto ni odpravnine   Bruto: Neto
Član od 01.12.2014 dalje (letna pogodba) Darko Ferk, Dravograd 137,50 EUR bruto ni odpravnine   Bruto: Neto
Član od 01.12.2014 dalje (letna pogodba) Jože Brezovnik, Dravograd 137,50 EUR bruto ni odpravnine   Bruto: Neto
Član od 01.12.2014 dalje (letna pogodba) Ivan Kotnik, Dravograd 137,50 EUR bruto ni odpravnine   Bruto: Neto
Član od 01.12.2014 dalje (letna pogodba) Dušan Ferenčak, Dravograd 137,50 EUR bruto ni odpravnine   Bruto: Neto


Nazaj na katalog informacij.

Naslov podjetja

Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.
Meža 143,
2370 Dravograd
E-mail: komunala@jkp-dravograd.si

Telefonske številke

Direktor podjetja: +386 (0) 2 872 11 12
Vodja komunalne operative: +386 (0) 2 872 11 13
Tehnična sodelavka: +386 (0) 2 872 11 21
Tajništvo: +386 (0) 2 872 11 10
Računovodstvo: +386 (0) 2 872 11 14