poletje
voda
  • Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Dravograd
  • Uredbe o rokih, v katerih se redno overjajo merila
  • Pravilnik o zdravstveni ustreznosti pitne vode
  • Uredba o taksi za obremenjevanje okolja

Naslov podjetja

Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.
Meža 143,
2370 Dravograd
E-mail: komunala@jkp-dravograd.si

Telefonske številke

Direktor podjetja: +386 (0) 2 872 11 12
Vodja komunalne operative: +386 (0) 2 872 11 13
Tehnična sodelavka: +386 (0) 2 872 11 21
Tajništvo: +386 (0) 2 872 11 10
Računovodstvo: +386 (0) 2 872 11 14