poletje
vodovodno-omrezje

Dejavnost vodooskrbe pomeni zagotovitev zadostne količine kakovostne pitne vode vsem uporabnikom na iztočnih mestih.

Upravljamo in vzdržujemo tri oskrbne sisteme t.j. Dravograd, Črneče in Trbonje, komplet s črpališči Črneče in Trbonje in vodohrani Grad, Krajnik, Črneče in Trbonje ter vsa Zajetja vode v vodooskrbnem sistemu Dravograd in Črneče.

V upravljanju imamo naslednje vodovodne sisteme, s katerimi oskrbujemo okoli 47 % prebivalstva občine Dravograd.

Vodovodni sistem število priključkov število uporabnikov vodni vir
Dravograd 653 2837 Ravnjak, Ojstrica staro in novo zajetje, Logarnica
Črneče 41 160 Matavunder, Črpališče Črneče
Trbonje 44 136 Črpališče Trbonje
Šentjanž - Otiški vrh 63 151 Matavunder, Črpališče Črneče
Skupaj 801 3284

Kljub temu, da se v zadnjih letih srečujemo s sušnimi obdobji, ste bili naši uporabniki z vodo redno oskrbovani. Do pomanjkanja oskrbe z vodo je prihajalo na področjih, ki niso vključena v naš oskrbovalni sistem. Dobava vode je bila motena le v času izvajanja rednih vzdrževalnih del oziroma v času odpravljanja okvar na glavnih vodih.

Naslov podjetja

Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.
Meža 143,
2370 Dravograd
E-mail: komunala@jkp-dravograd.si

Telefonske številke

Direktor podjetja: +386 (0) 2 872 11 12
Vodja komunalne operative: +386 (0) 2 872 11 13
Tehnična sodelavka: +386 (0) 2 872 11 21
Tajništvo: +386 (0) 2 872 11 10
Računovodstvo: +386 (0) 2 872 11 14