poletje
  EM Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV
Urna postavka delavca ura 15,3333 22,00% 18,7066
Čiščenje kanal. jaškov ura 19,3300 9,50% 21,1664

Naslov podjetja

Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.
Meža 143,
2370 Dravograd
E-mail: komunala@jkp-dravograd.si

Telefonske številke

Direktor podjetja: +386 (0) 2 872 11 12
Vodja komunalne operative: +386 (0) 2 872 11 13
Tehnična sodelavka: +386 (0) 2 872 11 21
Tajništvo: +386 (0) 2 872 11 10
Računovodstvo: +386 (0) 2 872 11 14