poletje
  EM Cena brez DDV
Stopnja DDV
Cena z DDV
1. Omrežnina        
DN 15 mesec 2,3950 9,50% 2,6225
DN 20 mesec 2,3950 9,50% 2,6225
DN 25 mesec 7,1849 9,50% 7,8674
DN 30 mesec 7,1849 9,50% 7,8674
DN 32 mesec 7,1849 9,50% 7,8674
DN 40 mesec 23,9495 9,50% 26,2247
DN 50 mesec 35,9243 9,50% 39,3371
DN 65 mesec 71,8486 9,50% 78,6742
DN 80 mesec 119,7477 9,50% 131,1237
2. Vodarina m3 0,6014 9,50% 0,6585

Po sklepu 17. redne seje občinskega sveta z dne 22.12.2016 se na znesek omrežnine prizna 30% subvencija za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017

Naslov podjetja

Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.
Meža 143,
2370 Dravograd
E-mail: komunala@jkp-dravograd.si

Telefonske številke

Direktor podjetja: +386 (0) 2 872 11 12
Vodja komunalne operative: +386 (0) 2 872 11 13
Tehnična sodelavka: +386 (0) 2 872 11 21
Tajništvo: +386 (0) 2 872 11 10
Računovodstvo: +386 (0) 2 872 11 14