poletje
IV. DRUGO   Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV
Posoda za odpadke 1100 l kom 260,0000 22,00% 317,2000
Posoda za odpadke 770 l kom 255,0000 22,00% 311,1000
Posoda za odpadke 340 l kom 86,0000 22,00% 104,9200
Posoda za odpadke 240 l kom 41,0000 22,00% 50,0200
Posoda za odpadke 120 l kom 30,0000 22,00% 36,6000
Posoda plastična 40 l kom 12,0000 22,00% 14,6400
Posoda plastična 7 l kom 2,2000 22,00% 2,6840
Vrečke rumene in rjave zavitek 1/10 1,7213 22,00% 2,1000
BIO vrečke zavitek 0,8610 22,00% 1,0504
V. OSTALE KOMUNALNE STORITVE   Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV
Voda za komercialne namene m3 2,74 9,5% 3,00
Prevzem odp. azbest cementnih gradbenih odpadkov T 188,0000 9,50% 205,8600
Prevzem odpadnega stiropora t 500,0000 9,50% 547,5000
Najemnina kontejnerja eur/dan 2,00 22,00% 2,44
Kontejnerski odvoz v Slovenj Gradec eur/uro 60,00 9,50% 65,70
Kontejnerski odvoz v Dravograd eur/uro 35,56 9,50% 38,94
Prevzem inertnih zasipnih materialo, primernih za sanacijo odlagališča eur/tono 7,37 9,50% 5,48
Prevzem mešanih gradbenih odpadkov, ki niso primerni za sanacijo in zasipe eur/tono 188,00 9,5% 205,86
Stojnica kom 10,0000 22,00% 12,2000
Stojnica dan 3,0000 22,00% 3,6600
Kontejnerski odvoz ZBIRNI CENTER - končno odlagališče eur/tono 11,00 22,00% 13,4200
Prevzem zeleni odrez in BIO odpadki eur/kg 0,1167 9,5% 0,1266
Izdelava OCENE OBRATOVANJA ZA MKČN DO 50 PE KPL 30,00 22% 36,60
Prevzem in obdelava strukturnega materiala (veje in obrezline) m3 10,00 9,5% 10,95
Prevzem in obdelava biloško razgradljivega materiala m3 23,03 9,5% 25,2179
KOMPOST 25 L  L 2,95 9,5% 3,23
IX. OSTALO BLAGO   Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV
VODOMERNI JAŠEK 3/4" kom 287,5000 22,00% 350,7500
VODOMERNI JAŠEK 1" kom 402,5000 22,00% 491,0500
VODOMERNI ŠTEVEC 1/2" kom 46,0000 22,00% 56,1200
VODOMERNI ŠTEVEC 3/4" kom 46,0000 22,00% 56,1200
VODOMERNI ŠTEVEC 1" kom 103,5000 22,00% 126,2700
X. OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE   Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV
CN- voda merjena (cena na m3)   0,0528 0,00% 0,0528
CN - voda nemerjena (cena na osebo)   0,2201 0,00% 0,2201
Nepretočna greznica - voda merjena (cena na m3)   0,3170 0,00% 0,3170
Nepretočna greznica - voda nemerjena (cena na osebo)   1,3206 0,00% 1,3206
Pretočna greznica - voda merjena (cena na m3)   0,5283 0,00% 0,5283
Pretočna greznica - voda nemerjena (cena na osebo)   2,2010 0,00% 2,2010
 XI. UPRAVNI STROŠKI TPC            evro/m2  stopnja DDV
 Upravljanje objekta TPC  0,2854 22,00 %
 Čiščenje in urejanje okolice  0,0731  9,5 %
 Rezervni sklad  0,25  0,00 %

Naslov podjetja

Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.
Meža 143,
2370 Dravograd
E-mail: komunala@jkp-dravograd.si

Telefonske številke

Direktor podjetja: +386 (0) 2 872 11 12
Vodja komunalne operative: +386 (0) 2 872 11 13
Tehnična sodelavka: +386 (0) 2 872 11 21
Tajništvo: +386 (0) 2 872 11 10
Računovodstvo: +386 (0) 2 872 11 14