poletje
3. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV   Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV
Cena na kg        
- stroški javne infrastrukture kg 0,0075 9,50% 0,0082
- cena storitve kg 0,1350 9,50% 0,1478
Skupaj zbiranje komunalnih odpadkov kg 0,1425   0,1560
Subvencija javna infrastuktura 30 % kg 0,0023 9,50% 0,0025
4. ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV        
Cena na kg        
- stroški javne infrastrukture kg - 9,50% 0,0000
- cena storitve kg 0,3696 9,50% 0,4047
Skupaj zbiranje bioloških odpadkov kg 0,3696   0,4047

Pri tem se upošteva, da 1 oseba preda izvajalcu javne službe 16,6 kg mešanih komunalnih odpadkov na mesec. Upoštevano je izhodišče, da 1 oseba preda 30 litrov na teden, ker se odpadki odvažajo 4 X (2 x suho in 2 x mokro), preda posamezna oseba izvajalcu javne službe 120 l odpadkov na mesec. 16,6 kg/120 l = 0,1383 kg odpadkov povprečno na 1 l.

Pri bioloških odpadkih se upošteva, da posameznik preda izvajalcu javne službe v povprečju 4,24 kg/mesec. V ceni je zajet strošek zbiranja in strošek predelave in odlaganja, ki ga podjetje Kocerod d.o.o. zaračuna izvajalcu in znaša 83,00 eur/t pripeljanih bioloških odpadkov.

Za gospodarske družbe se tako upošteva skupna litraža posod in 2 x odvoz (ker so posode skupaj in se upošteva 1 x odvoz vse količine mokrih in 1 x odvoz vse količine suhe) in se vzame, da je 1 liter / 0,1383 kg.

Po sklepu 17. redne seje občinskega sveta z dne 22.12.2016 se na znesek omrežnine prizna 30 % subvencija za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti za obdobje 1.1.2017 do 31.12.2017.

Naslov podjetja

Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.
Meža 143,
2370 Dravograd
E-mail: komunala@jkp-dravograd.si

Telefonske številke

Direktor podjetja: +386 (0) 2 872 11 12
Vodja komunalne operative: +386 (0) 2 872 11 13
Tehnična sodelavka: +386 (0) 2 872 11 21
Tajništvo: +386 (0) 2 872 11 10
Računovodstvo: +386 (0) 2 872 11 14