poletje
ZIMSKO LETNO VZDRŽEVANJE CEST EM Cena brez DDV
Priprava mešanice za posip (sol + pesek), nakladanje na kamion z ICB-jem m3 3,1667
Pluženje snega strojno ura 46,6667
Posipavanje vozišč strojno ura 46,6667
Nakladač ICB ura 37,7778
IVECO tovornjak 8-10t, 4x4, specialno vozilo ura 37,7778
Strojno pometanje cest ura 41,1111
Prevoz gramoza za zimski posip (do 60km) m3 10,2222
Mešanica za posip cest (pesek 80-70% - sol 20-30%) m3 52,4444
Sol za posip (v vrečah po 50kg) kg 0,1556
Postavitev količkov (samo delo) kos 2,2444
Odstranitev količkov (samo delo) kos 2,0000
Delavec ura 15,3333
Delavec nedelja in prazniki ura 22,9556
Pluženje in posipvanje iveco ura 63,60
Paka, Sele, Obretan posipni pesek fini - zimska služba 4-8, drobljeni m3 10,1111
Paka, Sele, Obretan posipni pesek grobi - zimska služba 8-16, drobljeni m3 8,4444
PREVOZ Z VOZILOM MAN URA 44,97
DELO IN MATERIAL EM Cena brez DDV
prevoz materiala do 1km m3 1,1700
prevoz materiala 1-2km m3 1,2833
prevoz materiala 2-3km m3 1,5167
prevoz materiala 3-4km m3 1,9833
prevoz materiala 4-5km m3 2,3333
prevoz materiala 5-6km m3 2,5083
prevoz materiala 6-7km m3 2,8000
prevoz materiala 7-8km m3 3,0333
prevoz materiala 8-9km m3 3,3833
prevoz materiala 9-10km m3 3,5000
prevoz materiala 10-12km m3 3,7917
prevoz materiala 12-14km m3 3,9667
prevoz materiala 14-16km m3 4,2000
prevoz materiala 16-18km m3 4,3167
prevoz materiala 18-20km m3 4,6083
prevoz materiala 20-25km m3 5,1333
prevoz materiala 25-30km m3 5,9500
prevoz materiala 30-35km m3 6,1833
prevoz materiala 35-40km m3 6,5333
prevoz materiala 40-45km m3 7,0000
prevoz materiala 45-50km m3 7,8167
prevoz materiala 50-60km m3 8,2250
prevoz materila 60-70km m3 9,0883
prevoz materiala 70-80km m3 11,13
prevoz materiala 80-90km m3 12,1217
prevoz materiala 90-100km m3 13,1133
     
razgrinjanje materiala v plasteh do 15 cm-strojno m3 1,1083
komprimiranje -utrjevanje vozišča km 51,3333
komprimiranje- utrjevanje vozišča m2 0,05
     
profiliranje vozišča s koritnico km 75,8333
čiščenje brežin z mot.žago ( z odmetom vej) ura 15,8667
košnja obcestnih jarkov ura 60,3222
čiščenje brežin širine 4m z mot.žago ( z odmetom vej ) km 373,3333
čiščenje brežin širine 4m strojno ( z odmetom vej ) km 280
ozelenjevanje brežin SEJANJE TRAVE m2 0,1167
PREPUSTI    
polag.prep.fi 40 na arm.bet.post. ( 0,5*0,15 ) z mat., izkopom in zasipom tm 35,0000
polag.prep.fi 50 na arm.bet.post. ( 0,5*0,15 ) z mat., izkopom in zasipom tm 44,3333
polag.prep.fi 60 na arm.bet.post. ( 0,5*0,15 ) z mat., izkopom in zasipom tm 98,0000
polag.prep.fi 80 na arm.bet.post. ( 0,5*0,15 ) z mat., izkopom in zasipom tm 0
polag.prep.fi100 v bet.oklepu ( 0,2 ) z mat., izkopom in zasipom tm 221,6667
polag.arm.prep.fi 120 na arm.bet.post. ( 0,7*0,2 ) z mat., izkopom in zasipom tm 326,6667
polag.arm.prep.fi 150 na arm.bet.post. ( 0,9*0,2 ) z mat., izkopom in zasipom tm 431,6667
polag.arm.prep.fi 180 na rm.bet.post. ( 1,2*0,2 ) z mat., izkopom in zasipom tm 536,6667
naprava prep.fi 50 iz 2x3m armiranih cevi na peščeni podlagi 6 m 1236,6667
naprava prep.fi 60 iz 2x3m armiranih cevi na peščeni podlagi 7 m 1318,3333
polag.arm.prep. 200x200 na arm.bet.post. ( 2*0,2 ) z mat., izkopom in zasipom tm 1423,3333
naprava cestnega prepusta iz UKC SN8 - 315 z mat. izkopom in peščenim zasipom 6 m 217,0000
naprava cestnega prepusta iz UKC SN8 - 400 6 m 464,3333
naprava cestnega prepusta iz UKC SB6 - 500 6 m 508,6667
vtočni jašek ( notranje mere 60x60, debelina sten 20cm, beton ) kos 175,0000
pokrov za vtočni jašek ( v betonu ) kos 21
zaključne glava za prepust fi 50 kos 122,5000
zaključna glava za prepust fi 60 kos 134,1667
polaganje kanalet ( z mat. in prevozom ) tm 19,8333
polaganje kanlet - hudourniške ( z mat. in prevozom) tm 28,0000
tlakovanje mulde iz kamna v betonu min. debeline 15cm ( z mat. in prevozom ) m2 12,8333
polaganje drenaže z drenažnim zasipom ( fi 110 -0,3 m3/m) z mat. in prevozom tm 9,0444
zid.-arm.betonski ( z opažanjem, vgrajevanjem b. in mat., deb 0, m3 175,0000
kamen v betonu ( z mat. in prevozom ) m3 74,6667
kamen v suhem ( z mat. in prevozom ) m3 65,3333
lesen kašta ( z mat. in prevozom ) m2 56,0000
polotiranje z lesenimi poloti ( z mat. in prevozom ) tm 33,7778
opaženje sten m2 14,9333
opažanje s podpiranjem m2 19,8333
nabava, prevoz in vgradnja betona C12/15 m3 107,3333
nabava, prevoz in vgradnja betona C16/20 m3 114,3333
nabava, prevoz in vgradnja betona C20/25 m3 121,3333
nabava, prevoz in vgradnja betona C25/30 m3 129,5000
postavitev c.zapore - RAMPE ( 2x kovinski steber fi120obb.+6m v kos 210,0000
krpanje lukenj v asfaltnih cestah -ROČNO t dej.stroški
IVECO DALY - kombi, KIA ura 26,6667
traktor ura 32,2222
traktor - stojnina ura 20,9444
ICB-stojnina ur 24,1667
ICB-premik ur 28,1889
kilometrina - osebni avtomobil km 0,8889
IVEKO - stojnina ur 20,0000
črpanje greznic ur 69,8700
stojnina-črpanje greznic ur 39,3333
ročno čiščenje kanalizacije - odmaševanje cevovodov in jaškov ur 19,3333
strojno oddtajanje cevovodov -(zmrzal ) vključno z agregatom ura 27,4444
smetarsko vozilo ura 41,4778
buldožer>100kw ura 60,3222
greder>100kw ura 46,6667
bager>18ton brez kladiva ura 39,6667
bager>4-5ton brez kladiva ura 28,9444
bager>18ton z udarnim kladivom ura 66,3556
kamion.komp.za premike strojev ura 58,3333
valjar težji s kolesnim pogonom ura 35,0000
komresor ( navedite tip ) z vrtalno garnituro ATLAS COPCO ura 22,3222
ročno vrtalno kladivo - kobra ( brez delavca ) ura 4,5500
motorna žaga ( brez delavca ) ura 4,48
agregat 5 KwW - za proizvodnjo elektrike ( brez delavca ) ura 5,2667
črpalka za črpanje vode ( brez delavca ) ura 3,3333
vibracijska deska teže do 100 kg ( brez delavca ) ura 4,7222
rezalka za asfalt - rezanje stikov ( brez delavca ) ura 5,5778
vibracijsko nabijalo - žaba ( brez delavca ) ura 4,3111
vrtna kosilnica - motorna kosa ura 3,7222
metla - traktorski priključek za pometanje pometalec PN 20 MS ura 16,7556
rovokopač z udarnim kladivom ura 41,6222
valjar ( srednji ) ura 30,3333
bager 7-9 ton z udarnim kladivom ura 44,3333
bager 7-9 ton brez kladiva ura 31,5000
bager 4-5 ton z udarnim kladivom ura 33,8333
izkop z bager -III.kat. m3 2,5889
izkop z bager - IV.kat. m3 5,5444
izkop z bager - V.kat. m3 21,7222
izkop z bager - VI.kat. m3 23,3333
izkop z buldožer III. kat. m3 2,2222
izkop mat. z odvozom do 500m m3 2,3333
nakladanje materiala m3 1,1667
MATERIALI    
Paka, Libeliče, Obretan > 0-4 ( drobljenec ) m3 18,6667
Paka, Libeliče, Obretan 16-32 ( drobljenec ) m3 9,1111
Paka, Libeliče, Obretan 0-16 za betone ( drobljenec ) m3 12,2222
Paka, Libeliče, Obretan 32-70 ( drobljenec ) m3 5,8889
Paka, Libeliče, Obretan 0-32 ( drobljenec ) m3 10,6667
Paka, Libeliče, Obretan 0- 70 ( drobljenec ) m3 7,4444
Paka, Libeliče, Obretan stenski gramoz m3 10,1111
Paka, Libeliče, Obretan krogle m3 6,4444
Paka, Libeliče, Obretan kamenje grobo m3 8,0000
Paka, Libeliče, Obretan - pesek sejani za tampone 0-16 m3 9,7778
Paka, Libeliče, Obretan material grobi m3 4,8889
Paka, Libeliče, Obretan - pesek sejani za tampone 0-70 m3 7,4444
Paka, Libeliče, Obretan - pesek sejani za tampone 0-40 drobljenec m3 10,1111
Paka, Libeliče, Obretan - pesek sejani 0-4 m3 23,4444
Paka, Libeliče, Obretan - pesek sejani 4-8 m3 14,1111
Paka, Libeliče, Obretan - pesek sejani 8-16 m3 14,1111
Paka, Libeliče, Obretan - pesek sejani 16-32 m3 14,1111
     
drenažne cevi fi 160 tm 3,8000
dražniki jekleni -5m kos 126,6667
dražniki jekleni -6m kos 156,8333
les za kašte SAMO NABAVA m3 120,6444
rezan les SAMO NABAVA m3 211,1222
     
nabava betona C12/15, 0-16, MB 15 m3 66,3556
nabava betona C16/20, 0-16, MB 20 Č m3 72,3889
nabava betona C20/25, 0-16, MB 25 Č m3 78,4111
nabava betona C25/30, 0-16, MB 30 Č m3 86,8667
nabava betona C20/25, 0-32, MB 25 Č m3 73,8889
nabava betona C25/30, 0-32, MB 30 Č m3 78,2222
nabava betona C30/32, 0-32, MB 40 Č m3 90,4444
nabava betona C16/20 0-32, MB 20 m3 72,6667
nabava betona C20/25, 0-32, MB 25 m3 77,7778
nabava betona C25/30 0-32, MB 30 m3 77,4444
nabava betona C30/37, 0-32, MB 40 m3 89,3333
arm.MREŽE s prevozom in polaganjem kg 1,8000
arm.rebrasta 9-12mm s prevozom in vezanjem kg 2,2111
arm.rebrasta > 12mm s prevozom in vezanjem kg 2,1444
Asfalt s transportom t 117,0000

Naslov podjetja

Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.
Meža 143,
2370 Dravograd
E-mail: komunala@jkp-dravograd.si

Telefonske številke

Direktor podjetja: +386 (0) 2 872 11 12
Vodja komunalne operative: +386 (0) 2 872 11 13
Tehnična sodelavka: +386 (0) 2 872 11 21
Tajništvo: +386 (0) 2 872 11 10
Računovodstvo: +386 (0) 2 872 11 14